LEDIGA TJÄNSTER

Vad huset kan erbjuda dig!

Har en direkt inverkan på hur AI formar framtiden för kommersiella fastigheter i Sverige

Samarbetsmiljö där du kommer att drivas att växa och lära dig 

Talangfullt och internationellt team som löser lokala & globala problem

 

Huset är just nu inne i en spännande omorganiseringsfas och vi söker nu nya medarbetare som vill vara med på vår stora utvecklingsresa där målet är att skapa förändringar inom fastighetsbranschen. Vårt mål är att utveckla revolutionerade nya tjänster och erbjuda kompletta helhetslösningar inom den industriella revolutionen 4.0 i Sverige. 

Biträdande fastighetsutvecklare

Publicerad: 2024/01/01

 • Omfattning: Heltid
 • Anställningsform: Tillsvidare (Vi tillämpar 6 månaders provanställning)
 • Uthyrd till kund i Stockholm.
 • Ingångslön 40.000 SEK + 
 • Start: Omgående

Om jobbet

Huset söker en biträdande fastighetsutvecklare med mer än 5 års erfarenhet av relaterad utveckling för att ingå i vårt team för fastighetsutveckling. Denna person kommer att arbeta under ledning av fastighetschefen för att övervaka alla aspekter av fastighetsutvecklingsprocessen från början till stabilisering, inklusive förvaltning av tredje part, rättigheter, planering, design, tillstånd, konstruktion och uthyrning. Den biträdande fastighetsutvecklaren kommer att arbeta nära interna tvärfunktionella avdelningar och externa intressenter.

Den biträdande fastighetsutvecklaren kommer att ge transaktionsstöd för alla aspekter av bygg- och utvecklingsarbete, inklusive projektfinansiering och allmänna byggregler, förhandling av förfrågningsunderlag, avtal om avsiktsförklaringar och utvecklingsavtal samt stöd för avtal om design, teknik och byggservice. Vi söker kandidater med djup kunskap om fastigheternas livscykel och förmåga att hantera ett externt mäklarnätverk samtidigt som de arbetar med tredje part för att genomföra bästa praxis för verksamhet som rör tegel och murbruk och som omfattar industriell, kommersiell och vertikal utveckling av bostäder.

Arbetsuppgifter

Samordna med interna och externa team i enlighet med godkända projektplaner och budgetar för att lösa eventuella problem från början till stabilisering och försäljning av tillgångar.

Bistå med den fullständiga processen för anbudsförfrågan (RFP) för arkitekt-, landskaps- och infrastrukturdesign, generalentreprenörer, externa testbyråer, inredningsarkitekter etc., inklusive utveckling av RFP-material, bedömning och urval av leverantörer, slutlig upphandling av tjänster och förhandling av konsultkontrakt och ändringsbeställningar.

Samordna med juridiska teamet och tjänsteleverantörer när det gäller förberedelser, inlämning och behandling av ansökningar för alla lokala myndighetsgodkännanden, inklusive frågor om zonindelning, markanvändning, miljö, hälsa och andra frågor.

Delta i offentliga utfrågningar för projektgodkännanden, inklusive presentationer inför lokala kommissioner för projektgodkännanden.

Samarbeta med tjänsteleverantörer för att utveckla och förbereda material för olika processer för tillgångsförvaltning, t.ex. ändringar i zonindelning, prisuppdateringar, myndighetsgodkännanden osv.

Arbeta hand i hand med Huset:s jurist- och utvecklingsteam för att tillhandahålla juridiskt och administrativt stöd för alla befintliga fastighetsinnehav och potentiella nya projekt.

Delta i interna möten och diskussioner om fastighetsutveckling, granska och ge råd om interna strategier och processer för kontinuerlig förbättring.

Undersöka, underhålla och uppdatera interna register över kommunala avgifter, tillståndsavgifter och avgifter för samhällstjänster.

Bistå i ett brett spektrum av fastighetsskattefrågor, inklusive granskning av taxering och analys och inlämning av överklaganden av fastighetsskatter.

Granska potentiella nya utvecklingsmöjligheter och ge stöd vid utarbetandet av presentationer, pitch books och förslag.

Bistå i den ekonomiska övervakningen av olika stadier av utvecklingsprojekt, inklusive granskning av dragningspaket, granskning och förhandling av ändringsorder, scenarioanalyser, prognoser för prestanda, riskbedömning och rådgivning om begränsning av risker.

Utföra andra arbetsuppgifter enligt uppdrag.

Resorna är minimala (mindre än 10 %) för denna tjänst.

Utbildning och erfarenhet

 • Masterexamen inom handel, ekonomi, fastighetsfrågor, stadsplanering eller liknande krävs; MBA, MSRE eller juristdoktor (JD) är ett stort plus.
 • Minst 5 års yrkesmässig erfarenhet av fastighetsbranschen.
 • Tidigare arbetslivserfarenhet i en fastighetsmiljö vid en privat eller offentlig organisation för utveckling av kommersiella fastigheter.
 • Erfarenhet av horisontella och vertikala fastighetsprojekt med blandad användning, inklusive detaljhandel, kontor, industri och bostäder.
 • Erfarenhet av fastighetsutveckling, zonindelning och markrättigheter.

Kvalifikationer

 • Stor förståelse för fastigheters ekonomi och verksamhetsresultat.
 • Dokumenterad förmåga till analys, organisation och projektledning.
 • Förmåga att se både helheten och detaljerna och att balansera en känsla av brådska och ett engagemang för kvalitet när det gäller att slutföra arbetsuppgifter i tid.
 • Förmåga att leda och övervaka andra samt att ta emot instruktioner i interaktioner på alla nivåer inom företaget.
 • Engagemang för att tillhandahålla exceptionell kundservice och för att alltid visa lämplig etisk kunskap och engagemang.
 • Visat engagemang för kontinuerligt lärande för att hålla sig uppdaterad när det gäller tillämpliga branschstrategier och åtgärda eventuella brister i sakkunskap och erfarenhet.
 • Utomordentliga muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter, inklusive förmågan att skriva professionell affärsrelaterad korrespondens och att korrekturläsa dokument på ett korrekt sätt.
 • Mycket goda kunskaper i Microsoft Suite (Word, Excel, PowerPoint, Project osv.).

Innovationsledare för företagsfastigheter inom AI

Publicerad: 2023/12/10

 • Omfattning: Heltid
 • Anställningsform: Tillsvidare (Vi tillämpar 6 månaders provanställning)
 • Möjligheten att arbeta på distans eller på plats i Täby (Stockholm)
 • Ingångslön 54.000 SEK + provision
 • Start: Omgående

Våra konkurrenter:

Restb.ai
Zillow

I vår strävan att fortsätta att skapa en ändamålsstyrd fysisk arbetsplats på Huset söker vi en ledare för innovation och ny teknik för att gå med i vårt växande team för planering av arbetsplatser, arbetsplatsdesign och projekt inom Avdelningen för kommersiella fastigheter och privata fastigheter. Den här rollen kommer att definiera skärningspunkten mellan fysiska fastigheter och teknik. Rollen kommer att göra det möjligt för vår fastighetsportfölj att fungera mer effektivt och ändamålsenligt och driva produktion för våra slutanvändare genom att utnyttja ett starkt fokus på fastighetstrender och tekniska framsteg inom kommersiella fastigheter. Den kvalificerade sökanden kommer att leda konceptbeviset, värdebeviset och samordningen av genomförandet av nya tekniker och innovationsinitiativ inom fastighetsbranschen. Det här är en roll som är framåtblickande, med ett störande tankesätt och villig att använda sig av en mentalitet som bygger på en tillväxtstart för att föra vår kollektiva fysiska fastighetsarbetsplats in i framtiden med stegvisa förbättringar. Till exempel integrering av sakernas internet (IoT) för att spåra våra fysiska tillgångar, hur utrymmet används för att uppnå en effektiv utformning och vara proaktiv när det gäller att stödja reparations- och underhållsverksamhet.

Arbetsuppgifter

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste arbetsuppgifterna för detta arbete. Det kan förekomma andra arbetsuppgifter, både större och mindre, som inte nämns nedan. Specifika aktiviteter kan ändras från tid till annan.

 • Leda initiativ för fysiska fastigheter som omfattar strategier och färdplaner: definition av teknikarkitektur för fysiska fastigheter, val av produkter för fastighetsteknik, tillämpning, integrationsdesign och implementering.
 • Måste ha förmågan att kommunicera med chefer i högsta ledningen för att definiera och förstå företagets fastighets- och affärsmål, strategier, kapacitet, värde, processer och hjälpa till att definiera skärningspunkten mellan fastighets- och teknikomvandlingsinitiativ för företagets fastigheter.
 • Du kommer snabbt att utveckla nya tekniska lösningar för fastigheter, tillämpningar av blockkedjelösningar och metoder för att bedöma potentialen för införande i hela företaget på uppdrag av Corporate Real Estate.
 • Samarbeta med tvärvetenskapliga team för att förstå kraven och planera arkitektur och lösningar för att förbättra upplevelsen av fastigheter på plats.
 • Leda samarbetet med utvecklings- och driftsteam för att identifiera och fånga upp innovativa tekniska lösningar och driva designen från idé till färdigställande. Detta kommer att resultera i en teknik- och kapacitetspipeline som tillhandahåller nuvarande och framtida kapacitet.
 • Utveckla kort- och långsiktiga tekniska möjligheter i fastigheter som har återkommande granskningsrutiner för att validera framsteg, budget och tidsplanering.
 • Utveckla en strategi i linje med CIO:s vision för att kontinuerligt förbättra den nuvarande programplaneringen av innovations- och teknikcentret: teknik, beröring och förtroende genom innovativa fastighetslösningar som bidrar till att förbättra produktiviteten hos lagkamraterna och ge företaget vinster på slutresultatet.

Kvalifikationer

 • De krav som anges nedan är representativa för de kunskaper, färdigheter och/eller förmågor som krävs. Rimliga anpassningar kan göras för att göra det möjligt för personer med funktionshinder att utföra de väsentliga funktionerna.
 • Mer än 10 års erfarenhet av ledande befattningshavare inom företags fastighets- och arbetsplatsinitiativ, dataanalyser, Cyber/blockkedja, moln- och datavetenskapsinitiativ med förmåga att förstå och utforska trender inom fastighetsbranschen som korsar tekniken.
 • Erfarenhet av kommunikation (dvs. skriftliga och muntliga presentationer) till ledande befattningshavare.
 • Förmåga att påverka och driva förändringar på företagsnivå.
 • Dokumenterade ledarroller och färdigheter i samband med ny teknik, t.ex. men inte begränsat till initiativ och migration till molnet för företag, digitala plattformar, IoT, förstärkt verklighet/virtuell verklighet och blockkedjeplattformar.
 • Dokumenterad kunskap om trender inom kommersiella fastigheter (10+ år) och ny teknik (10+ år) samt de processer och infrastrukturer som krävs för att stödja dem.
 • Förmåga att hantera flera prioriteringar samtidigt som man upprätthåller komplexa situationer under pågående verksamhet.
 • Uppvisar erfarenhet av att bygga relationer och arbeta effektivt med interna och externa partner.
 • Uppvisar en stark förmåga att samarbeta, förhandla och påverka i en organisation med många olika typer av strukturer.
 • Förmåga att definiera och effektivt formulera lösningar (muntligt och skriftligt) och diskutera affärsproblem med kunderna för att på ett positivt sätt påverka resultaten.
 • Dokumenterad erfarenhet av att definiera strategiska visioner och översätta dem till genomförbara åtgärder för nya trender och ny teknik inom fastighetsbranschen.
 • Har stark praktisk erfarenhet av utveckling med anknytning till företagsfastigheter och djup teknisk expertis inom artificiell intelligens och maskininlärning i samband med fysiska utrymmen, avancerade analysplattformar, digitala plattformar, sakernas internet som används i fysiska utrymmen, förstärkt verklighet/virtuell verklighet och blockkedjeplattformar till stöd för arbetsplatsen.

Vergelijk lijsten

Vergelijken