dronevergunning

Fastighetsfotografering för mäklare och fastighetsägare i hela Sverige

We creëren nieuwe marketingkanalen en promoten je woning met nieuwe verkoopmethoden. Wij nemen de druk van je af en zorgen voor de technische en marketingkant van de zaak, zodat jij meer tijd overhoudt om een goede relatie met je klanten op te bouwen.

Varför drönarbilder?

Alltmer börjar fastighetsmäklare inse fördelarna med att använda drönare för fotografering och filmning vid försäljning av fastigheter. En uppenbar fördel är möjligheten att ta bilder från unika vinklar, som till exempel fågelperspektivet och top-down view över taket som inte är möjliga att uppnå med traditionella fotometoder. Detta erbjuder också en utmärkt översikt över fastigheten och dess omgivningar.

Fastighetsfotografering
Fastighetsfotografering

Tillstånd för spridning av bilder

För att säkerställa att distributionen av drönarbilder och filmer till den bredare allmänheten, som kan innefatta användning i marknadsföringsmaterial eller delningar på digitala plattformar som sociala medier, sker på ett lagligt vis, är det av yttersta vikt att inneha ett giltigt tillstånd för spridning.

Detta krav regleras av Lantmäteriet och syftar till att upprätthålla en kontrollerad hantering av flygbilder och filmer för att skydda individens integritet och säkerställa att materialet används på ett ansvarsfullt sätt.

varfor dronarbilder

Undantag

Det finns några undantag från skyldigheten att ansöka om spridningstillstånd för bilder tagna från luftfartyg.

Beroende på plats och objekt är det inte nödvändigt att ansöka om tillstånd om t.ex. bilderna endast visar bostadsbyggnad med tillhörande tomtmakr och anläggningar samt allmänna vägar.
Vi hjälper till med att antingen ansöka om tillstånd eller så beskär vi bilderna för att inte ansökna om spridningstillstånd. 

Spridningstillstånd ingår

När ni väljer att anlita oss för att erhålla drönartjänster, kan ni vara trygga i vetskapen om att rätten att sprida dessa bilder ingår i tjänsten utan extra kostnad.
     Detta innebär att ni obehindrat kan integrera dessa unika och iögonfallande bilder i era marknadsföringsstrategier, vilket kan bidra till att era fastighetsobjekt utmärker sig i en allt mer konkurrensutsatt marknad.
     Bilderna, som kan inkludera imponerande luftpanoramavyer, är inte bara ett sätt att visa upp fastighetens läge och dess omgivningar på ett spektakulärt sätt, utan även ett verktyg för att skapa en starkare och mer minnesvärd bild av ert erbjudande hos potentiella kunder eller intressenter.

Vastgoedfotografie voor makelaars en vastgoedeigenaren

Nybyggnationer

I ett nybyggnadsprojekt är det av stor vikt att kunna förmedla projektets potential och vision till potentiella spekulanter och intressenter, även innan den fysiska strukturen har tagit form. Genom att erbjuda en visuell försmak av den framtida utsikten, med hjälp av högkvalitativa stillbilder och detaljrika panoramabilder tagna från olika höjder, kan intressenter få en tydlig uppfattning om byggnadens placering och det mervärde som utsikten kommer att erbjuda.

Dessa bilder är inte bara ett effektivt sätt att väcka intresse och förväntningar utan fungerar också som en ovärderlig resurs i marknadsföringsmaterial. Genom att integrera dessa realistiska bilder i broschyrer, presentationsmaterial och på webbplatser kan spekulanter föreställa sig livet och miljön i det blivande boendet, vilket stärker deras koppling till projektet.

Förutom traditionella användningsområden, erbjuder dessa bilder en unik möjlighet att förbättra och berika 3D-renderingar. Genom att använda de faktiska vyerna som bakgrund i dessa renderingar, kan man skapa en mer autentisk och inbjudande visualisering av det framtida projektet. Denna teknik hjälper inte bara till att illustrera hur byggnaden harmoniserar med sin omgivning utan ger även en mer konkret och tillförlitlig representation av det färdiga projektet. Detta kan i sin tur spela en avgörande roll i beslutsprocessen för potentiella köpare eller investerare, då det bidrar till en djupare förståelse och uppskattning av projektets unika egenskaper och fördelar.

dronare nyproduktion

Vergelijk lijsten

Vergelijken