Personuppgiftspolicy –
Huset

1. Integritetsmeddelande

Detta meddelande om integritet gäller för sABs webbplatser som finns på www.huset.se inklusive www.husetexklusive.com, www.huset.se, eller anslutna företag (som kan ses här “ab“, “sAB“, “Huset”, “oss”, “vi”, eller “vår”) samt alla onlineformulär och prenumerationer, produkter, eller tjänster och sociala mediekanaler som styrs av  (där en länk till integritetsmeddelande tillhandahålls på “plattformen” och “plattformarna”).

Varje plattform styrs av en individuell ab-enhet enligt definitionen i användarvillkoren eller på annat sätt.

Ditt förtroende är viktigt för oss och tar därför frågor som rör din integritet på högsta allvar. Policyn förtydligar hur vi arbetar för att tillförsäkra dig dina rättigheter och din integritet – för att du ska kunna känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter.


2. Varför Är Detta Meddelande Viktigt?

Beroende på hur du använder våra plattformar och / eller på annat sätt integrerar med oss, kan vi komma att be dig om vissa personuppgifter som identifierar dig (enbart för sig eller tillsammans med annan information vi innehar). ab har åtagit sig att skydda dina personuppgifter i enlighet med våra interna policy och gällande lagstiftning. Vi samlar inte in fler personuppgifter än vi behöver för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och strävar alltid att bara använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi har implementerat system och rutiner för att så långt som möjligt skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, förstörelse eller yppande.


3. Personuppgiftsansvarig.

sAB, org.nr Org är personuppgiftsansvarig för behandling av dina Personuppgifter.


4. Dina personuppgifter behandlas i olika sammanhang

Huset behandlar dina personuppgifter i olika sammanhang. Här nedan kan du läsa en mer detaljerad information för dig som:

 • Besöker Husets webbplats (Sektion 1)
 • är fastighetsägare som säljer sin fastighet och annonserar på Huset (Sektion 2)
 • är fastighetsmäklare / agent / fastighetsförvaltare eller samarbetspartner (Sektion 3)
 • kontaktar Husets support (Sektion 4)

5. Syftet Med Integritetsmeddelandet?

I och med detta meddelande meddelar vi om våra rutiner från och med den 1 januari 2020 avseende insamlig, användning och offentliggörande av de personuppgifter som du ger oss via våra plattformar. Vi kan fråga dig om dessa personuppgifter så vi kan tillhandahålla våra produkter och / eller tjänster till dig, kunna ta emot och besvara frågor som kommer in via våra olika kommunikationskanaler, t.ex. via e-post. Det kan även finnas tillfällen där vi kan komma att kontakta dig av operativa eller administrativa skäl i samband med din använding av våra plattformar eller registrering eller vid användning/tillgång till våra tjänster och produkter. Integritetsmeddelandet beksriver hur vi kan använda dina personuppgifter i samband med kampanjer, erbjudanden, marknadsföringskampanjer, tävlingar, som vi kan åta oss oavsett medium eller enligt våra avtalsförpliktelser eller andra legitima intressen.

6. Dina Rättigheter

Enligt gällande lagstiftning, har du rätt att begära att vi ändrar eller tar bort dina personuppgifter; rätten att återkalla samtycke; rätten att känna till de syften för vilka dina personuppgifter behandlas och de mottagare till vilka dina personuppgifter kan avslöjas (med förbehåll för lagar och regler).

Vi ansvarar för en korrekt registrering av personuppgifter när du har lämnat in uppgifterna, därefter överlåter vi ansvaret till dig att uppdatera oss vid eventuella förändringar för en fortsatt korrekthet i dina personuppgifter.
Du kan när som helst be oss att radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter, genom att kontakta oss.
Du har rätt att kontakta oss för att begära ett registerutdrag över de personuppgifter som vi har om dig. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.
Du har rätt att begära att Huset korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
Du har rätt att när som helst invända mot att Huset behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring och om du skulle invända mot sådan behandling ska Huset utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.

När du blir kund hos oss, får du specifika instruktioner av oss om hur du går tillväga för att återkalla ditt samtycke på ett säkert sätt.
Om du har klagomål avseende Husets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt. Besök www.imy.se för mer information


7. Överföring Av Personuppgifter Utanför EU/EES

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES om de leverantörer som behandlar uppgifter för Husets räkning överför dina uppgifter till sådan plats. Huset vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi har noga valt ut leverantörer för att säkerställa att dina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR.


8. Laglig Grund

Vi behandlar vissa av dina Personuppgifter för att kunna fullgöra det avtal du har ingått med oss och för att kunna tillhandahålla den avtalande tjänsten. I samband med att du ingår avtal med oss godkänner du att vi behandlar dina Personuppgifer i den omfattning som framgår av avtalet och av den här policyn. Du samtycker till att vi behandlar dina Perosnuppgifter i anslutning till att du godkänner våra allmänna villkor. Du har rätt att när som helst att återkalla ditt samtyckte, och vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, underförutsättning att det inte längre behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Notera att vid en eventuell återkallelse av samtycke kan det innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.


9. Avtal

Om vi skulle behöva använda dina personuppgifter för att kunna fullfölja ett avtal med exempel ett företag, en mäklarfirma, en kund eller med dig i egenskap av vår avtalspart sker behandlingen med “fullgörande av avtal” som rättslig grund.


10. Rättslig Förpliktelse

I vissa omständigheter är vi skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgiter. Ett exempel är då vi är bokföringskyldiga enligt bokföringslagen.


11. Hur Länge Sparas Dina Personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in. Dina Personuppgifter raderas vid begäran, eller efter en rimlig tidsperiod när ditt avtal med oss har upphört att gälla.


12. Cookies

Husets webbplats använder ett antal Cookies för eget bruk både genom första- och tredjepartscookies (genom våra samarbetspartners). Cookies används för funktion, analys och marknadsföring, t.ex. för att hålla dig inloggad på ditt konto för att du ska besöka vår sida säkert och med god prestanda eller för att visa relevant reklam.
För att kunna leverera våra tjänster använder vår webbplats av Cookies (kakor). Du kan läsa mer detaljerad beskrivning av de olika typer av Cookies som används här.


13. Ändringar I Integritetspolicy

förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på denna webbplats och du bör därför noggrant läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum. Om ändringar rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtyckte kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.


14. Säkerhet Och Integritet

Vi har utarbetade rutiner och arbetssätt som vi ständigt förbättrar för att dina Personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra tekniska säkerhetsåtgärder för att upprätthålla en hög säkerhet för dina Personuppgifter. Enbart anställda inom sAB organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus för att skydda mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Alla våra plattformar använder sig av bl.a. av secure socket layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via nätet. Som kund behöver du alltid kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare.


15. Vid Sammanslagning Eller Försäljning

Om sAB eller dess tillgångar säljs eller slås samman med en annan enhet utanför sAB, bör du förvänta dig att vissa eller alla personuppgifter om dig kan överföras till köparen / överlevande bolaget. Alla våra kunder kommer att bli informerade vid en eventuell försäljning / sammanslagning och du som kund bör även läsa deras integritetsmeddelande/integritetspolicy.


16. Tredje Parts Webbplatser

De länkar på våra plattformar som leder utanför våra webbplatser ansvarar vi inte för vilket även innebär att vi inte ansvarar för godkännandet av dem. Dessa tredje parts webbplatser regleras av olika användarvillkor och du är ensam ansvarig för att visa och använda varje sådan webbplats i enlighet med gällande användarvillkor. Vi ansvarar inte för hur dina personuppgifter hanteras av sådana tredje parts webbplatser och omfattas inte av våran integritetspolicy/integritetsmeddelande.


17. Kommunikation och säkerhetsåtgärder

Vi använder fyra metoder för att kommunicera med dig: e-post, brev, telekommunikation och via våra verktyg.

Huset övervakar alla kommunikation som sker på vår webbplats för att förhindra reklam och otillåten kommunikation och användning av våra tjänster. Det är strikt förbjudet att kontakta våra samarbetspartners för att informera och/eller marknadsföra en produkt eller tjänst. Vid otillåten användning kommer informationen att raderas och polisanmälas. Vid extrema fall kan det bli aktuellt att tillgången till vår webbplats och våra tjänster kan komma att blockeras för att förhindra otillåten använding och skydda mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för våra tjänster och din integritet.


18. Sektion 1 – För dig som besöker Husets webbplats

I denna sektion kan du läsa mer om hur vi samlar dina personuppgifter, hur datan behandlas utav Huset och dess samarbetspartners och ändamål för insamlingen av personuppgifterna.

samlar in dina Personuppgifter i samband med tecknat avtal och registrering på vår hemsida eller när du besöker vår hemsida.


18.1. Hur samlar vi in dina Personuppgifter och varför?

Vi kan samla in personuppgifter under följande omständigheter

 1. Vid marknadsföring och kampanjer: När du registrerar dig för att delta i event, när personuppgifter specifikt och frivilligt tillhandahålls av dig när du besöker våra plattformar, när du registrerar dig för att ta del av våra kampanjer, när du prenumererar på våra marknadsföringslistor, när du ger feedback och bidrag till kundundersökningar, enkäter, erbjudanden eller tävlingar.
 2. För att få tillgång till, använda eller köpa våra tjänster och / eller produkter: När du hanterar dina kontaktinställningar på våra plattformar, när du begär specifikt material eller information från våra plattformar,
 3. För att uppfylla våra avtalsförpliktesler, som inkluderar: när du kontaktar oss för att kunna identifiera din identitet, för att behandla en betalning, kommunikation om en betalning och tillhandahålla relaterad kundservice.

Analysverktyg – Vi använder Piwik PRO Analytics Suite som vår programvara för analys av webbplatser/appar och verktyg för hantering av samtycke. Vi samlar in uppgifter om webbplatsbesökare med hjälp av cookies. Den insamlade informationen kan omfatta en besökares IP-adress, operativsystem, webbläsar-id, surfaktivitet och annan information. Se omfattningen av de uppgifter som samlas in av Piwik PRO här.

Vi beräknar mätvärden som avvisningsfrekvens, sidvisningar, sessioner och liknande för att förstå hur vår webbplats/app används. Vi kan också skapa besökarprofiler baserat på webbläsarhistorik för att analysera besökarnas beteende, visa personligt innehåll och genomföra online-kampanjer.

Vi hostar vår lösning på Microsoft Azure i Tyskland/Nederländerna/USA/Hong Kong/ElastX i Sverige och uppgifterna lagras i 14/25 månader.

Syftet med databehandlingen: Analys och konverteringsspårning baserat på samtycke. Rättslig grund: Art. 6.1 a GDPR.

Piwik PRO skickar inte uppgifterna om dig till andra underbiträden eller tredje parter och använder dem inte för egna ändamål. För mer information, läs Piwik PRO:s integritetspolicy.


18.2. Vilka Personuppgifter Behandlar Vi?

behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund, och vi strävar alltid efter att använda oss av de minst integritetskänsliga personuppgifterna. Typer av personuppgifter:

 • Kontaktinformation
 • Födelsedatum (personuppgifter i sin helhet)
 • Ditt namn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Användarnamn & Lösenord
 • Yrke
 • E-postadress (som kan avslöja din IP-adress)
 • Detaljer om klagomål
 • All information du frivilligt lämnat till oss genom att fylla i blanketter och formulär
 • Bilder på enskilda i reklamkampanjer eller uppladdade på vår hemsida och verktyg som tillhandahålls av våra andra plattformar
 • Dina kontakter med oss innehållande information om dina personliga eller professionella intressen, behov eller åsikter, demografi, erfarenheter med våra tjänster eller produkter
 • Alla typer av enheter som du använt för att använda våra tjänster och / eller produkter
 • Teknisk information, inklusive platsinformation, internet protokol (IP) adress, webbläsartyp, version av webbläsare, inloggningsinformation, operativsystem. Under inga omständigheter kopplas din IP-adress (er) till dina andra personuppgifter.

Vår förmåga att hjälpa dig kan begränsas om du inte tillhandahåller personuppgifter där de efterfrågas. Under vissa omständigheter kan vi begära ytterligare personuppgifter för att ge dig en god service.


18.3. För Vilka Ändamål Behandlar Vi Personuppgifterna?

Dina personuppgifter behandlas av oss för olika ändamål och du kan läsa mer om hur vi behandlar besökares personuppgifter nedan.

Drift av Huset.se
För att driva Huset.se och garantera att vi kan hålla en god säkerhetsnivå, felsöka och optimera våra tjänster behöver Huset använda Cookies för att hålla reda på sessioner, spara din sökhistorik och komma ihåg inställningar du gjort.

Statistik och utveckling av Huset.se För att driva och utveckla Huset.se och våra övriga tjänster behöver vi tillgång till detaljerad statistik över hur du använder våra tjänster. Huset tillhandahåller även statistik kring bostnadsmarknaden till våra samarbetsparnets och andra intressenter och vi använder i vissa fall uppgifter från våra besökare för att ta fram denna data. All statistik som införskaffats utav Huset aggregeras och anonymiseras så att det inte ska vara möjligt att läsa ut enstaka användare.

Kundundersökningar och enkäter
Vid en eventuell försäljning av fastighet kan vi därför komma att fråga dig om du vill delta i enkäter eller andra undersökningar i syfte för att förbättra och utveckla våra tjänster.

Vid kontakt med mäklare, fastighetsägare, agent, fastighetsförvaltare eller kontaktperson.
När du själv väljer att bli kontaktad av en mäklare via oss för att exempelvis bevaka slutpris på en fastighet eller är intresserad av en fastighet och vill bli kontaktad av en mäklare, kan vi förmedla dina kontaktuppgifter till mäklaren eller till kontakt personen av objektet i fråga. Huset övervakar alla kommunikation som sker på vår webbplats för att förhindra reklam och otillåten kommunikation och användning av våra tjänster. Det är strikt förbjudet att kontakta våra partners för att informera eller marknadsföra en produkt eller tjänst. Vid otillåten användning kan informationen komma att raderas och polisanmälas.

Vid en eventuell kontakt med våra samarbetspartners rekommenderar vi att du aldrig överlämnar känslig information. Alla våra samarbetspartspartners har ingått ett avtal med oss, som strängt förbjuder begäran om personlig information. Om du väljer att lämna ut känsliga uppgifter gör du det på egen risk. Efter en eventuell kontakt med exempelvis en mäklare, agent, fastighetsförvaltare eller kontaktperson får dessa inte kontakta er vidare om ni inte uttryckligt eller skriftligen gett ert medgivande.

Utskick av nyhetsbrev.
Om du skrivit upp dig för en prenumeration på vårt nyhetsbrev kommer vi att regelbundet skicka ut detta per post till dig. Du kan närsemhelst tacka nej till fler nyhetsbrev.


18.4. Känsliga Personuppgifter

Med känsliga uppgifter menas personuppgifter kopplat till: religösa åsikter, politiska åsikter, etnisk ursprung eller andra övertygelser, fackligt medlemskap m.m.
Vi kommer inte begära känsliga personuppgifter från dig förutom i samband med en eventuell rekryteringsprocess.


18.5. Med Vilka Delar Vi Personuppgifer?

Dina personuppgifter delas inte med någon annan tredje part förutom med våra samarbetspartners. Dina personuppgifter överförs inte över till andra länder varken inom eller utanför EU/EES förutom med våra samarbetspartners. Vi värdesätter och skyddar din integritet och delar inte dina personuppgifter med någon annan utomstående.

Vi kan däremot komma att lämna ut dina Personuppgifter när vi har en skyldighet att göra det enligt gällande lagstiftning, när en myndighet kräver det, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier.


18.6. Uppgifter om dig som har ett Huset-konto

Huset behandlar ditt namn, e-postadress, telefonnummer, användarnamn, lösenord och postadress om du har skapat ett Huset-konto hos oss och även information som följer av din använding d.v.s. historik i inloggat läge såsom uppgifter om din(a) objekt, sökningar som du har gjort i tjänsten, sparade objekt i favoriter och kan även komma att behandla uppgifter kopplade till dessa såsom uppskattat värde, intresse och förväntat intresse och annan data. Du som skapar ett Huset-konto förväntas lämna in riktiga uppgifter om er själva. Det är icke tillåtet att skapa konto åt någon annan än er själva. Under vissa omständigheter kan det vara möjligt att skapa konto åt någon annan men då krävs en fullständig, uppdaterad och signerad fullmakt.


18.7. Uppgifter om användning

Huset behandlar även följande data: Sökhistorik, uppgifter kring bostadsannonser som du besöker (område, bostadstyp, prisklass storlek) rörelsemönster (hur du använder Husets webbplats), hur länge du vistas på sidan, hur ofta du återkommer, interaktioner med länkar och bostandsannonser samt eventuella fel som kan komma att uppstå på våran webbplats.


18.8. De olika valen du har rätt till

Du har olika valmöjligheter när det kommer till att dela med dig av personuppgifter när du använder våra tjänster och hur du kan återkalla ditt samtycke.

Neka eller återkalla samtycke.
Du kan när som helst återkalla ett tidigare lämnat samtycke och vi kommer då omedelbart att sluta behandla dina uppgifter för dessa ändamål. Du kan även blockera cookies direkt i din webbläsare eller justera dina Cookie inställningar du har hos oss. Läs mer om vår Cookie-policy. Observera att när du blockerar Cookies kan vissa av våra funktionera och tjänster sluta fungera, som kan resultera i att användarupplevelsen på vår hemsida kan komma att försämras avsevärt.


18.9. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in. Utgångspunkten är att vi sparar uppgifter så länge vi behandlar dem för de syften som vi beskriver i denna personuppgiftspolicy och du kan när som helst begära att dina personuppgifter raderas vid begäran. Vid en begäran av radering kommer vi att radera samtliga uppgifter om dig och även avsluta ditt Huset-konto. Gäller uppgifterna ett avtal kommer vi spara dem så länge som vi behöver för att fullfölja avtalet och under tiden som avtalet akriveras under normala preskriptionstider. Vad gäller Cookies så lagras uppgifternas i högst 25 månader. Läs mer om våra Cookies och hur länge uppgifternas lagras av oss och våra samarbetspartners här. Cookie-policy


19. Sektion 2 – För dig som är fastighetsägare, som säljer sin fastighet och annonserar på Huset

I denna sektion kan du läsa mer detaljerad information om vilka och hur vi behandlar dina personuppgifter relaterad till dig som säljer din fastighet och annonserar på Huset.

19.1. Kundadministration

Huset samlar in följande information (se nedan punkter) via dig eller din mäklare för att administrera din beställning av annonsering och för att ta emot betalning. Huset behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund, och vi strävar alltid efter att använda oss av de minst integritetskänsliga personuppgifterna.

 • Ditt namn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Detaljer om klagomål
 • Födelsedatum (personuppgifter i sin helhet)
 • All information du frivilligt lämnat till oss genom att fylla i blanketter och formulär eller din mäklare.
 • Bilder som du eller din mäklare skickat/ladda upp på vår hemsida eller verktyg som tillhandahålls av vår plattform.
 • Dina kontakter med oss innehållande information om dina personliga eller professionella intressen, behov eller åsikter, demografi, erfarenheter med våra tjänster eller produkter
 • Alla typer av enheter som du använt för att använda våra tjänster och / eller produkter
 • Teknisk information, inklusive platsinformation, internet protokol (IP) adress, webbläsartyp, version av webbläsare, inloggningsinformation, operativsystem. Under inga omständigheter kopplas din IP-adress (er) till dina andra personuppgifter.

Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Huset ska kunna fullgöra avtalet med dig och i övrigt utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet.

När du publicerar en annons på Huset erbjuds du att skapa ett Huset-konto, där du bland annat kan administrera och ta del av information och statistik om din annons samt information om hur du går tillväga för att köpa tilläggstjänster kopplade till din annons. För att kunna skapa ett Huset-konto behöver Huset behandla ditt namn, e-postadress, postadress, ditt användarnamn och lösenord samt uppgifter om fastigheten som annonseras. Ditt Huset-konto kommer finnas tillgängligt så länge du har en aktiv annons hos oss och även en period efter en avslutad publicering av annons. Alla köphistorik kommer sparas internt för att vi ska kunna fullfölja avtalet med dig. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Huset ska kunna fullgöra avtalet med dig.


19.2. Information relaterad till din betalning

Huset behandlar endast nödvändiga uppgifter för att vi ska kunna förse dig med information om ditt köp såsom ett kvitto på ditt köp, dvs. (utöver sådan data som anges ovan under ”kundadministration”) informatiom om dag för betalning med faktura.


19.3. Information relaterad till publicering av annons

Huset insamlar uppgifter om din bostad, såsom adress, fotografier, byggår, boarea, antal rum, avgift, beskrivning, utångspris, historiska prisuppgifter, taxeringsvärden, fastighetsbeteckning, koordinater, antal personer som är folkbokförda på adressen, bygglov, visningsdatum och uppgifter om din mäklare. Datan inhämtas från bl.a. dig eller din mäklarfirma, Svensk mäklarstatistik, Skatteverket, Bolagsverket, Lantmäteriet, Mäklarsamfundet och fastighetsmäklarförbundet. Dessa uppgifter behandlas för ändamålet att publicera annonsen med och för att Huset ska kunna fullgöra avtalet med dig och publicera korrekt information om fastigheten. Den lagliga grunden för att behandla perosnuppgifterna är att behandlingen är nödvädig för att fullgöra avtalet med dig. Den publicerade annonsen finns tillgänglig på Husets webbplats (online) och även i vår applikation (offline) under den avtalade annonstiden till dess att du, via din mäklare, tar ner annonsen eller om Huset innan dess finner skäl för att ta ner annonsen om den till exempel skulle strida mot Husets villkor för publicering.


19.4. Uppföljning av engagemang och direktmarknadsföring med e-post och brev

Huset kan komma att behandla din e-postadress och adress för direktmarknadsföring. Du har möjlighet att motsätta dig marknadsföringen genom att följa anvisningarna som finns tillgänglig längst ner i varje e-post eller brev för att avregistrering. Denna behandling sker med stöd i en intresseavvägning baserat på Husets intresse att marknadsföra sina tjänster och produkter.


19.5. Vid onlinevisning

För det fall din mäklare och du väljer onlinevisning via Huset för din bostad – säkerställ att din bostad filmas och fotograferas utan tillhörigheter som kan identifiera dig eller andra och var extra noga med att plocka undan fotografier och värdesaker osv. Huset online och publicering av visningen på Huset sker inom ramen för ett avtal med din mäklare. Huset har rätt att publicera dessa uppgifter utan att behöva iaktta GDPR eller annan personuppgiftslagstiftning samt att uppgifterna kan publiceras utan begränsning i tid.


19.6. Undersökningar

Vi på Huset eftersträvar vi hela tiden att utveckla våra tjänster och produkter. Som ett led i detta är återkoppling från våra kunder mycket värdefull för oss och vi kan därför komma att fråga dig om du vill delta i enkäter eller andra undersökningar i detta syfte med stöd av en intresseavvägning som laglig grund.


19.7. Kontaktperson hos säljare som är juridiska personer

Om säljaren är en juridisk person & du är kontaktperson för denna säljare, behandlar Huset din e-postadress, namn, personnummer och telefonnummer för att avtalet med säljaren ska kunna fullgöras och i övrigt administrera annonseringen. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för Husets legitima intresse är att kunna administrera avtalet med säljaren.


19.8. Med vem delar vi dina uppgifter med?

För att Huset ska kunna uppfylla avtalet med dig och/eller vidta den behandling som redogörs för i denna policy, t.ex. för att hantera fakturering, utskick, tillhandahålla IT-system, annonseringsplattformar och liknande kan Huset komma att överföra dina personuppgifter till våra leverantörer och företag som vi samarbetar med som tillhandahåller tjänster för vår räkning. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja avtalet med dig. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Husets räkning i samband med att de utför en tjänst för Huset. Några exempel på sådan behandling kan vara – fakturering, lagring eller annonsering. Vidare vidtar Huset alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en tillräcklig hög skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vid förfrågningar kan Huset komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket om Huset är skyldiga att göra det enligt lag.


19.9. Vad händer med min data om företaget säljs vidare?

För det fall att hela eller delar av Husets verksamhet avyttras kan Huset komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.


19.10. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas så länge de behövs för att Huset ska kunna administrera tilläggsköp och övrig administration av avtalsrelationen med mäklarfirman. Uppgifter som behandlas för att publicera bostadssäljarens annons enligt avtal med bostadssäljaren behandlas för detta ändamål under publiceringstiden. Dessa uppgifter behandlas även i Huset-konto i högst 24 månader efter annonstiden. För att mäklarfirman och du ska kunna administrera och ha översikt över tidigare förmedlingar på Huset.

Förutsatt att du inte har avregistrerat dig mottagande av nyhetsbrev och markandsföring via e-post och brev, kommer vi att spara din e-postadress och adress för marknadsföring under pågående kundrelation med mäklarfirman och högst upp till 24 månader efter avtalsrelationens upphörande. Huset ska även spara de personuppgifter som måste sparas i enligthet med bokföringslagen eller annan tillämplig lagstiftning. Utöver vad som anges ovan ska Huset i händelse av en förestående tvist spara den information som krävs för att Huset ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.


20. Sektion 3 – För dig som är fastighetsmäklare, agent, fastighetsförvaltare eller samarbetspartner

I denna sektion kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter relaterad till dig som har kontakt med oss i egenskap av mäklare eller medarbetare hos någon av våra kunder eller samarbetspartners.


20.1. Administration och fullgörande av avtal med mäklarfirman eller samarbetspartner

I Husets kundportal för mäklare (”Huset-konto”) och tillhörande system behandlas ditt namn, personnummer, e-postadress, adress, telefonnummer och din annons- och förmedlingshistorik. Dessa uppgifter behandlas för att du och mäklarfirman eller samarbetspartnern ska kunna administrera era annonser och konton, ha översikt och se statistik över dina och mäklarfirmans tidigare och nuvarande fastigheter till salu, för att kunna jämföra din förmedlingsstatistik med andra mäklare, mäklarfirmor och samarbetspartners för att kunna erbjuda produkter och tjänster kopplade till mäklarfirman, m.m. Denna behandling sker med intresseavvägning som laglig grund, där Husets legitima intresse är att kunna administrera och uppfylla de tjänster som följer av avtalet med samarbetspartnern och mäklarfirman. Om du som agent eller mäklare för mäklarfrimans räkning lägger en beställning av en tilläggsprodukt eller tjänst för en fastighetsannons behandlas ditt namn, e-postadress, personnummer, fastighetsannonsen och köpt tilläggsprodukt eller tjänst för ändamålet att fakturera mäklarfirman eller samarbetspartners företaget. Denna behandling sker med en intresseavvägning som laglig grund, där Husets legitima intresse är att kunna administrera och uppfylla avtalet med beställaren av tjänsten/produkten.


20.2. Vid publicering av annons

När du som mäklare eller samarbetspartner som representerar en säljare annonserar en fastighet behandlas ditt namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer och uppgift om fastigheten som du förmedlar. Denna behandling sker med intresseavvägning som laglig grund där Husets legitima intresse är för att kunna administrera och uppfylla avtalet med mäklarfirman, samarbetspartnern och fastighetssäljaren. Den publicerade annonsen finns tillgänlig på webbplatsen (Online) eller i vår applikation (Offline) under den avtalade annonstiden till dess att du tar ner annonsen eller om Huset innan dess finner särskilda skäl att ta bort annonsen om den till exempel strider mot Husets publiceringsvillkor. Vidare kan uppgifter komma att publiceras i enlighet med vad Huset beskriver här nedan.


20.3. Vid publicering av namn på fotograf / producent.

Huset behandlar ett fåtal uppgifter om dig som har fotograferat eller filmat fastighetsobjektet som publiceras på Huset, under förutsättning att vi har fått vetskap om att det är du som är huvud fotografen eller producenten till objektet. I Huset-konto för mäklare eller samarbetspartner kan mäklaren eller samarbetspartner ange ditt namn och även namnet på ditt företag eller bildbyrå du är varksam vid. Detta görs i syfte att kunna visa upp namn på fotografer på Huset i vissa fall, samt för hantering av frågor kopplat till rättigheter till bilder och videos i Husets kanaler.


20.4. Uppföljning av engagemang och direktmarknadsföring med e-post och brev

Huset kan komma att behandla din e-postadress och adress för direktmarknadsföring. Du har möjlighet att motsätta dig marknadsföringen genom att följa anvisningarna som finns tillgänglig längst ner i varje e-post eller brev för att avregistrering. Denna behandling sker med stöd i en intresseavvägning baserat på Husets intresse att marknadsföra sina tjänster och produkter.


20.5. Vid onlinevisning

När du som mäklare eller samarbetspartner som representerar en säljare av fastighet, anställd på mäklarfirma, hos bostadsutvecklare eller fastighetsägare väljer onlinevisning via Huset för din fastighet – säkerställ att fastigheten filmas och fotograferas utan tillhörigheter som kan identifiera dig eller andra och var extra noga med att plocka undan fotografier och värdesaker osv. Ni behöver även vara medveten om att fotografierna och filmen kan ses av vem som helst som besöker Huset. Huset har rätt att publicera dessa uppgifter utan att behöva iaktta GDPR eller annan perosnuppgiftslagstifning och kan publiceras utan begränsning i tid.


20.6. Undersökningar

Vi på Huset eftersträvar vi hela tiden att utveckla våra tjänster och produkter. Som ett led i detta är återkoppling från våra kunder mycket värdefull för oss och vi kan därför komma att fråga dig om du vill delta i enkäter eller andra undersökningar i detta syfte med stöd av en intresseavvägning som laglig grund.


20.7. Med vem delar vi dina uppgifter med?

För att Huset ska kunna uppfylla avtalet med dig och/eller vidta den behandling som redogörs för i denna policy, t.ex. för att hantera fakturering, utskick, tillhandahålla IT-system, annonseringsplattformar och liknande kan Huset komma att överföra dina personuppgifter till våra leverantörer och företag som vi samarbetar med som tillhandahåller tjänster för vår räkning. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja avtalet med dig. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Husets räkning i samband med att de utför en tjänst för Huset. Några exempel på sådan behandling kan vara – fakturering, lagring eller annonsering. Vidare vidtar Huset alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en tillräcklig hög skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vid förfrågningar kan Huset komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket om Huset är skyldiga att göra det enligt lag.


20.8. Vad händer med min data om företaget säljs vidare?

För det fall att hela eller delar av Husets verksamhet avyttras kan Huset komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.


20.9. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas så länge de behövs för att Huset ska kunna administrera tilläggsköp och övrig administration av avtalsrelationen med mäklarfirman. Uppgifter som behandlas för att publicera bostadssäljarens annons enligt avtal med bostadssäljaren behandlas för detta ändamål under publiceringstiden. Dessa uppgifter behandlas även i Huset-konto i högst 24 månader efter annonstiden. För att mäklarfirman eller samarbetspartnern och du ska kunna administrera och ha översikt över tidigare förmedlingar på Huset. Om Huset får vetskap om att din anställning vid en mäklarfirma upphör kommer ditt Huset-konto att raderas och dina personuppgifter att gallras.

Förutsatt att du inte har avregistrerat dig mottagande av nyhetsbrev och markandsföring via e-post och brev, kommer vi att spara din e-postadress och adress för marknadsföring under pågående kundrelation med mäklarfirman och högst upp till 24 månader efter avtalsrelationens upphörande. Huset ska även spara de personuppgifter som måste sparas i enligthet med bokföringslagen eller annan tillämplig lagstiftning. Utöver vad som anges ovan ska Huset i händelse av en förestående tvist spara den information som krävs för att Huset ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.


21. Kontaktuppgifter & Support

Om du har frågor eller vill lämna några synpunkter, klagomål eller andra frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss här.

När du kontaktar vår support behandlar vi uppgifter om ditt ärende, ditt telefonnummer, ditt namn, e-postadress och andra kontaktuppgifter, som du förser oss med i mail eller annan kommunikation (t.ex. brev, telefon).

Syftet med denna behandling är att när du kontaktar vår support måste vi behandla dina uppgifter för att kunna hjälpa dig och i övrigt hantera ärenden.

Vi lagrar kommunikationen i högst 24 månader
Det är endast Huset som behandlar och är mottagare av personuppgifterna och är således personuppgiftsansvarig.

Senast uppdaterad den 2024-05-17

Jämför listpriser

Jämför